Mr. J.H. Overduin

Eline

Advocaat

Eline Overduin werkt sinds 2018 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en insolventierecht. Ze adviseert en procedeert in zaken over onder meer bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad en uitleg en nakoming van overeenkomsten. Daarbij treedt ze op voor een breed scala aan cliënten: van particulieren tot multinationals.

Ambitieus en betrokken
Eline is een bevlogen, nieuwsgierige en veelzijdige advocaat met een passie voor talen en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Ze werkt gedisciplineerd, kan goed luisteren en bereidt zich optimaal voor op procedures. “Ik krijg energie van het uitzoeken van complexe juridische vraagstukken, in het bijzonder op maatschappelijk en bedrijfseconomisch vlak. Ik geniet ervan om juridische kennis letterlijk en figuurlijk te vertalen naar praktische adviezen voor mijn cliënt.”

Internationaal en notarieel recht
Eline studeerde notarieel recht in Nederland en Internationaal en Europees recht in Frankrijk. Tijdens haar studie deed ze onder meer onderzoek naar de vraag of gedekte obligatieleningen strijdig zijn met het fiduciaverbod. Ook publiceerde ze in het Tijdschrift voor Insolventierecht en was zij gastspreker op de AIJA-conferentie in Washington D.C. (mei 2019).

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van AIJA (Association Internationale des Jeunes Advocats)
  • Lid van de Litigation Commission & Insolvency Commission
  • Lid van JIRA (Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten)

OPLEIDING

  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht (2017, cum laude)
  • Droit international et Européen, Université Grenoble Alpes (2015)

Publicaties van Eline Overduin

De curator in de spagaat: tussen Nederlandse taakuitoefening en het belang van een internationale herstructurering

Eline Overduin schreef samen met Jessie Pool, promovenda aan de universiteit Leiden, het artikel "De curator in de spagaat: tussen Nederlandse taakuitoefening en het belang van een internationale hers...

Lees meer

Pandexecutie van aandelen

Een schuldenaar die houder is van aandelen in een bv kan ten behoeve van een schuldeiser een pandrecht vestigen op zijn aandelen tot zekerheid van nakoming voor hetgeen hij aan zijn schuldeiser versch...

Lees meer

Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Naar Nederlands recht geldt het uitgangspunt dat vorderingsrechten overdraagbaar en verpandbaar zijn. In het huidige art. 3:83 lid 2 BW heeft de wetgever het expliciet mogelijk gemaakt van dit uitgang...

Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht introduceert aanpassingen van de regels omtrent procederen in een civiele procedure. Het voorstel beoogt de verzameling van informatie en ...

Lees meer