Mr. J.H. Overduin

Eline

Advocaat

Eline Overduin is een veelzijdige en talentvolle advocaat. Zij adviseert en procedeert over diverse onderwerpen, in het bijzonder op het terrein van het insolventierecht en het ondernemingsrecht. Zij staat haar cliënten zowel bij in de feitelijke instanties als in cassatiezaken en prejudiciële procedures bij de Hoge Raad.

Eline behaalde haar mastertitel notarieel recht cum laude, deed tijdens haar studie onder meer onderzoek naar de vraag of gedekte obligatieleningen strijdig zijn met het fiduciaverbod en studeerde een jaar Internationaal en Europees recht in Frankrijk. Eline spreekt vloeiend Engels en Frans en heeft een grote passie voor sport. In haar vrije tijd doet zij graag mee aan triathlons.

OPLEIDING

  • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2018)
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht (2017, cum laude, incl. civiel effect)
  • Droit international et européen, Université Grenoble Alpes (2015)

Publicaties van Eline Overduin

Pandexecutie van aandelen

Een schuldenaar die houder is van aandelen in een bv kan ten behoeve van een schuldeiser een pandrecht vestigen op zijn aandelen tot zekerheid van nakoming voor hetgeen hij aan zijn schuldeiser versch...

Lees meer

Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Inleiding
Naar Nederlands recht geldt het uitgangspunt dat vorderingsrechten overdraagbaar en verpandbaar zijn. In het huidige art. 3:83 lid 2 BW heeft de wetgever het expliciet mogelijk gemaakt ...

Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht introduceert aanpassingen van de regels omtrent procederen in een civiele procedure. Het voorstel beoogt de verzameling van informatie en ...

Lees meer