Mr. S. van Loozenoord

Stephanie

Advocaat

Stephanie van Loozenoord werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in huurrecht, bouwrecht, koop/verkoop en zakelijke rechten. Ze begeleidt cliënten bij het opstellen van huur-, koop- en aannemingsovereenkomsten en adviseert en procedeert veel over (vastgoedrechtelijke) overeenkomsten en zakelijke rechten, zoals eigendom, erfpacht, opstalrechten en erfdienstbaarheden.

Nauwkeurig, creatief en analytisch sterk
Stephanie is een betrokken advocaat, die snel tot de kern van een zaak komt. Ze heeft oog voor detail en weet strategische en creatieve oplossingen te vinden, die verder gaan dan alleen het juridische aspect. “Ik vind het belangrijk dat de cliënt bruikbare adviezen krijgt. Daarom verdiep ik me grondig in zijn situatie en ga ik na wat echt relevant is. Ook hecht ik eraan om eerlijk te zijn, bijvoorbeeld over de slagingskans van een procedure. Zo weet de cliënt waar hij aan toe is en kan hij een goede afweging maken.”

Ervaring met vastgoedtransacties
Stephanie heeft als stagiaire ervaring opgedaan bij de rechtbank Midden-Nederland. Ook werkte ze twee jaar als advocaat bij een internationaal opererend advocatenkantoor, waar ze zich onder andere bezighield met vastgoedtransacties.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de VJOJ (Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen)

OPLEIDING

  • Nederlands recht, afstudeerrichtingen Privaatrecht (2016) en Strafrecht (2016), Universiteit Utrecht

CASES

  • Stephanie heeft een projectontwikkelaar bijgestaan in een omvangrijke procedure over een bouwproject. In deze zaak speelden er meerdere discussies met betrekking tot meer- en minderwerk, (opleverings)gebreken en vertraging in de uitvoering van het werk.
  • Ook heeft ze een bouwbedrijf bijgestaan in een procedure over een koopoptie, waarbij de vraag centraal stond of, en zo ja op welk moment en tegen welke voorwaarden er tussen partijen een koopovereenkomst tot stand was gekomen.
  • Daarnaast heeft Stephanie een Utrechtse culturele non-profitorganisatie begeleid bij de onderhandelingen met een verhuurder van cultureel vastgoed.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Stephanie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht Vastgoedrecht (bouwrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Stephanie van Loozenoord

De huurindexering volgens CPI index per 1 januari 2023

De media staan er de laatste weken vol van. De huurindexering van commerciele ruimten die verhuurders per 1 januari voornemens zijn door te voeren, houdt velen bezig. De huurovereenkomsten gebaseerd o...

Lees meer

De informatieplicht van de aannemer jegens de kwaliteitsborger onder de Wkb; zorg dat partijen dit regelen in de aannemingsovereenkomst!

De kwaliteitsborger is onder de Wkb onder meer verplicht een risicobeoordeling van het bouwplan te maken en op basis daarvan een borgingsplan vast te stellen. Verder moet hij aan het einde van de bouw...

Lees meer

Komt er een einde aan tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimten?

Als het aan Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) ligt wel. Zij dienden op 16 september jl. een initiatiefwetsvoorstel in tot het afschaffen van tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfs...

Lees meer

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over waarschuwingsplicht aannemer bij meerwerk

In een arrest van 1 juli 2022[1] heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de invulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer bij door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in ...

Lees meer

Evaluatie proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Sinds 2015 vinden er pilots met bouwen onder kwaliteitsborging plaats. In deze proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling zoals die straks geldt na inwerkingtre...

Lees meer

Stikstof en COVID-19; een grond voor wijziging of ontbinding overeenkomst?

Sinds de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de uitbraak van het Coronavirus, rijst vaak de vraag of deze gebeurtenissen gegronde redenen zij...

Lees meer