Mr. X.D. van Leeuwen

Xander

Senior advocaat

Xander van Leeuwen is sinds 2010 advocaat en werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael. Hij is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsgeschillenen staat gedupeerde particulieren, ondernemers en aandeelhouders bij in procedures tegen (onder meer) financiële instellingen en accountants. Hij procedeert en adviseert daarnaast over massaschadeclaims, ook wel collectieve acties (‘class actions’). Xander heeft in (collectieve) procedures meermaals de belangen van aangesproken partijen en gedupeerden behartigd. Daarnaast heeft hij ervaring met tuchtrechtprocedures en (internationale) arbitrages.

Pragmatisch en betrokken
Xander is een gedreven en kritische advocaat met een pragmatische insteek en een gestructureerde aanpak. Xander neemt geen genoegen met half werk en gaat altijd voor het beste resultaat. Hij houdt ervan juridische vraagstukken op te lossen, zonder zijn maatschappelijke rol uit het oog te verliezen. “Hoewel ik als advocaat per definitie partijdig ben, vind ik het belangrijk om ook oog te blijven houden voor de belangen en gezichtspunten van anderen. Ik wil in mijn werk het verschil maken.”

Brede ervaring
Xander werkte eerder bij DLA Piper en NautaDutilh, waar hij zich naast zijn werkzaamheden als advocaat bezighield met Corporate Social Responsibility. Ook is hij gedetacheerd geweest bij twee financiële instellingen.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation

OPLEIDING

  • Opleiding Onderhandelen, Harvard Negotiations Institute (2018)
  • Law Firm School (2011)
  • Nederlands recht, richting privaatrecht, Universiteit van Amsterdam (2009)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Xander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht (Litigation)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Xander van Leeuwen

Accountants en inzagerecht

Ten behoeve van de Leidraad voor de accountant voor middelgrote en kleine accountantskantoren van Wolters Kluwer schreef Xander van Leeuwen onderstaande bijdrage over accountants en inzagerecht. Hieri...

Lees meer

Hof van Justitie Europese Unie: oneerlijke bedingen en CHF-hypotheken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het "Hof") heeft op 10 juni 2021 een arrest gewezen met betrekking tot de op banken rustende verplichtingen in het kader van door consumenten afgesloten hypo...

Lees meer

NOW 2.0: een fout bij het aanvragen van tegemoetkoming met verstrekkende gevolgen

De overheid probeert werkgevers te helpen de coronacrisis door te komen met de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel de NOW-regeling genoemd. Met de NOW-regeling kun...

Lees meer

NIEUWE WET VOOR COLLECTIEVE ACTIES IN NEDERLAND IN AMERIKAANSE STIJL

Op 1 januari 2020 is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om vorderingen voor massaschades aanhangig te maken bij Nederland...

Lees meer

Coronavirus geen reden voor afblazen overname

De impact van het coronavirus op alle aspecten van het maatschappelijk leven is groot. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd voor het coronavirus tot gerechtelijke procedures zou leiden. Lang h...

Lees meer