Mr. A.A. Donders

Annick

Advocaat

Annick Donders werkt sinds 2020 als advocaat bij Wijn & Stael en maakt onderdeel uit van de sectie arbeidsrecht. Ze heeft een brede arbeidsrechtelijke praktijk, waarin zij de focus legt op flexibele arbeid.

Toegevoegde waarde
Annick is een evenwichtige en betrokken advocaat, met een sterk analytisch vermogen. Ze is creatief en gedreven om geschillen te voorkomen of op te lossen. “Het geeft mij voldoening dat ik door mijn expertise professionals en ondernemingen kan bijstaan.“

Onderzoeks- en praktijkervaring
Annick studeerde af in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Voor haar afstudeerscriptie deed ze een rechtsvergelijkend onderzoek naar de arbeidsrechtelijke bescherming van platformwerkers. Ook heeft ze verschillende stages gelopen in de advocatuur voordat zij bij Wijn & Stael startte en was ze tijdens haar studie medewerker bij het Juridisch Spreekuur.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Penningmeester van het Studiegenootschap voor Onderneming en Recht (S.G.O.R.)

OPLEIDING

  • Master Nederlands recht, met de specialisaties Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2019)

Publicaties van Annick Donders

Het hoge woord is eruit: de Deliveroo bezorgers waren werknemers!

Al vanaf 2019 is de grote vraag of de Deliveroo maaltijdbezorgers werknemers of zelfstandigen zijn. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers war...

Lees meer

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een uitzendbeding nietig is voor zover daarin is bepaald dat een uitzendovereenkomst door ziekmelding van rechtswege eindigt. Dit heeft tot gevolg da...

Lees meer

​Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat tussen het online platform Helpling en de via hen werkzame schoonmakers een uitzendovereenkomst bestaat. Zij hebben als gevolg daarvan recht...

Lees meer

Een algoritme als werkgever

Slimme technologieën brengen de vraag van de consument en het aanbod van bedrijven samen via online platformen, zoals het platform Uber. Door het inloggen op de Uber-app wordt door een algoritme bepa...

Lees meer

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Het is niet ongebruikelijk dat een uitzendkracht eerst via de ene en na een leverancierswissel door een andere werkgever ter beschikking wordt gesteld van een klant. Sinds de invoering van de Wet Arbe...

Lees meer

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers; grote gevolgen voor de beursgang

Deliveroo ging op 31 maart 2021 naar de beurs. De NOS berichtte dat het aandeel even na de opening van de beurs in Londen meer dan een kwart verloor. Deliveroo ondervindt - onder meer - hinder van de ...

Lees meer

Heeft de inlener recht op korting wanneer het uitzendbureau NOW-subsidie ontvangt?

Door gebruik te maken van de NOW-regeling kunnen uitzendbureaus een subsidie ontvangen om de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten in dienst te houden en het loon te kunnen blijven doorbetalen. Inl...

Lees meer