Mr. S.A. de Graaff

Simon

Advocaat

Simon de Graaff werkt sinds 2022 als advocaat bij Wijn & Stael. Hij is gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht en milieurecht en weet alles over de Omgevingswet. Hij treedt op in bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en adviseert en begeleidt cliënten bij het verkrijgen van omgevingsvergunningen.

Snel tot een goede oplossing komen
Simon is een betrouwbare advocaat, die zijn afspraken altijd op tijd nakomt. Hij is analytisch sterk en kan zich nieuwe, ingewikkelde materie snel eigen maken. Zo komt hij efficiënt tot passende oplossingen. Daarbij legt hij de lat graag hoog: “Ik wil juridisch hoogstaand werk leveren en cliënten binnen afzienbare tijd van een goed en bruikbaar advies voorzien. Zo kunnen zij gefundeerde beslissingen nemen en snel schakelen als dat nodig is.”

Publicaties over planologie en boetehoogtes
Simon schreef zijn masterscriptie over de invloed van EU-Richtlijn 123/2006 op de Nederlandse ruimtelijke planologie. Deze scriptie is gepubliceerd als boek bij Celsus. Ook publiceerde hij een artikel in JBplus over de evenredigheid van boetehoogtes. Daarnaast werkte hij een aantal jaren als griffier, waar hij nu als advocaat zijn voordeel mee doet.

Nevenfuncties

  • Universitair docent bestuursrecht, Universiteit Leiden

Opleiding

  • Master Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden (2019)
  • Bachelor rechten, Universiteit Utrecht, Honourscollege (2017)

Publicaties van Simon de Graaff

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de nieuwste pleister van het stikstofprobleem voor de bouw getrokken. De uitspraak kan verstrekkende ge...

Lees meer

De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: simpel en snel of toch complex?

De omgevingsvergunning blijft onder de Omgevingswet de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Voor initiatiefnemers ...

Lees meer

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow), samen met 4 AMvB's, moet het huidige omgevingsrecht gaan vervangen. De voornaamste doelstellingen zijn een versimpeling van de (nu over veel verschillen wetten en besluiten versp...

Lees meer

Met de komst van de Woo verdwijnt de Wob; wat betekent dat in de praktijk?

Op 1 mei 2022 treedt, na een lang voorbereidingsproces, de Wet open overheid ("Woo") in werking. Met de Woo wordt de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob") na precies 30 jaar vervangen. De Woo voorziet...

Lees meer