Mr. M.S. Bos

Mirjam

Advocaat

Mirjam werkt sinds 2014 bij Wijn & Stael. Zij is gespecialiseerd in het vastgoed en heeft een civielrechtelijke focus. Zij is thuis in zaken op het gebied van koop, verjaring en zakelijke rechten en is verder gespecialiseerd in huurrecht en bouwrecht. Ze is helder in adviseren, scherp in contracteren en krachtig in procederen. Mirjam is zeer gedreven, commercieel handig en speelt goed in op de wensen van de cliënt.

Voordat Mirjam bij Wijn & Stael begon was zij zeven jaar werkzaam bij de rechtbank Gelderland als (senior) juridisch medewerker. Dankzij deze achtergrond heeft zij uitstekend inzicht hoe het procederen werkt. Belangrijkste motieven voor haar overstap naar de advocatuur waren voor haar het contact met cliënten, de mogelijkheid om zich verder te specialiseren en de bedrijfsmatige cultuur van een advocatenkantoor.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Voorzitter van de klachtencommissie van Stichting Trajectum (Oost)
  • Bestuurslid van de vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU)

OPLEIDING

  • Nederlands Recht, afstudeerrichtingen Privaatrecht en Arbeidsrecht & Sociaal beleid, Universiteit Utrecht (2007).

Publicaties van Mirjam Bos

(Ver)huur van kantoorruimte: label C-verplichting per 1 januari 2023

Op 6 september 2013 is in Nederland het Energieakkoord tot stand gekomen, met als doelstelling een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Om deze doelstelling te kunnen realiseren dienen meerdere...

Lees meer

Mirjam Bos met artikel over huurrecht in Magna Charta Magazine

Op het verbod tot onderhuur van woonruimte worden in de algemene voorwaarden die op de huurovereenkomst van toepassing zijn vaak meerdere sancties in een combinatiebeding opgenomen. De rechter dient (...

Lees meer

Seminar Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL)

Wijn & Stael was een van de sponsoren van het op 30 juni jl. in het stadskantoor van de gemeente Utrecht gehouden seminar van Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL). JO-NL is de overkoepelende term...

Lees meer

Het onderhuurverbod: de positie van de verhuurder jegens de curator

Op 14 maart 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een opvallend arrest gewezen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. De curator had een winkelruimte zonder toestemming van de verhuurde...

Lees meer

Stedelijk ruimtegebruik

Wanneer een (bestemmings)plan wordt opgesteld voor een stedelijke ontwikkeling dient sinds 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling te worden toegepast. De ladder is vastgelegd i...

Lees meer