Nieuws

juridisch nieuws 23 - 08 - 2016 Voorwaardelijke verplichtingen Overheid dient voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan te motiveren juridisch nieuws 02 - 08 - 2016 Naschrift Reactie bij 'de pre-pack en de beursvennootschap' publicatie 12 - 07 - 2016 Uitleg van statuten Statuten, een kwestie van uitleg op maat? juridisch nieuws 07 - 07 - 2016 Nieuwe afsluitregeling Eneco Dankzij inzet cliënt Wijn & Stael verlaagt Eneco landelijke afsluitkosten juridisch nieuws 30 - 06 - 2016 Wet Huis voor klokkenluiders Klokkenluiders beter beschermd door nieuwe regeling kantoornieuws 30 - 06 - 2016 Best Young Professionals Law Jordy Hurenkamp in top 10 Best Young Professionals Law 2016 juridisch nieuws 22 - 06 - 2016 Adviesrecht bij doorstart OR heeft geen adviesrecht bij doorstart uit faillissement juridisch nieuws 21 - 06 - 2016 Versterking bestuur/toezicht Voorstel tot versterking bestuur en toezicht verenigingen en stichtingen publicatie 09 - 06 - 2016 Boetebeding Het boetebeding in een franchiseovereenkomst juridisch nieuws 06 - 06 - 2016 Arrest Rabobank/Reuser Pandrecht op voorwaardelijk eigendomsrecht publicatie 02 - 06 - 2016 Pluraliteitsvereiste anno 2016 Een kwestie van omgaan, rechterlijke ongehoorzaamheid of desnoods cessie publicatie 31 - 05 - 2016 Het accountantsdossier Inzage en geheimhouding publicatie 30 - 05 - 2016 Pre-pack bij beursvennootschap Koersgevoelige informatie? Over de spagaat tussen WCO I en art. 5:25i Wft kantoornieuws 24 - 05 - 2016 Wet DBA culturele organisaties Bijeenkomst Wet DBA voor culturele organisaties - 30 mei 2016 kantoornieuws 22 - 05 - 2016 Seminar WWZ Actualiteiten WWZ en Wet DBA op 13 en 16 juni 2016 publicatie 20 - 05 - 2016 Aansprakelijkheid curator Is procederen door curator zonder financiële dekking onrechtmatig? juridisch nieuws 03 - 05 - 2016 Vernietiging besluit AFM Geen boete voor Yarden Uitvaartverzekeringen juridisch nieuws 02 - 05 - 2016 Stop & Drop Pilot dient per direct gestaakt, veiligheidsrisico's onduidelijk kantoornieuws 02 - 05 - 2016 Uitbreiding M&A praktijk Humphrey Lakens per 1 mei partner bij Wijn & Stael Advocaten kantoornieuws 29 - 04 - 2016 Presentatie NVL Wijn & Stael verzorgde een presentatie tijdens de jaarvergadering van NVL publicatie 21 - 04 - 2016 Tuchtrecht accountants Enige aspecten van het accountantstuchtrecht juridisch nieuws 19 - 04 - 2016 Corporate Governance Code Herziening Corporate Governance Code juridisch nieuws 13 - 04 - 2016 Afstand van recht Afstand van recht: publiekrechtelijke gevolgen kantoornieuws 12 - 04 - 2016 Seminar GROW UP Over startups en hun kapitaal juridisch nieuws 29 - 03 - 2016 Aanbesteding Aanbesteding, onderhandse procedure. Vrijheid selectie partijen. publicatie 15 - 03 - 2016 Faillissementsfraude Wetsvoorstel versterking positie curator juridisch nieuws 14 - 03 - 2016 DBA vervangt VAR Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vervangt VAR juridisch nieuws 10 - 03 - 2016 Eerste ervaringen met de WWZ Eerste ervaringen met de WWZ: forse kritiek! juridisch nieuws 26 - 02 - 2016 Nederlandse Franchise Code Gedragsnormen over de omgang tussen franchisenemers en franchisegevers kantoornieuws 25 - 02 - 2016 Wijn & Stael lidmaatschap NVL Wijn & Stael geassocieerd lid van Ned. Vereniging van Leasemaatschappijen publicatie 22 - 02 - 2016 Gedoogplicht De gedoogplicht en het proportionaliteitsvereiste kantoornieuws 22 - 01 - 2016 Shanna Derksen in dienst Shanna Derksen per 1-1-2016 in dienst bij Wijn & Stael Advocaten publicatie 21 - 01 - 2016 Overname verz. portefeuille? Verkrijgende verzekeraar verantwoordelijk voor adequate polisadministratie publicatie 20 - 01 - 2016 Vonnissen Meavita en Diogenes Lessen over goed bestuur en toezicht in de zorg kantoornieuws 13 - 01 - 2016 Wisseling Dagelijks Bestuur Per 1 januari een nieuw Dagelijks Bestuur kantoornieuws 17 - 12 - 2015 Thijs van Zanten partner Per 1 januari 2016 een nieuwe partner bij Wijn & Stael publicatie 11 - 12 - 2015 Collectieve acties Wanneer is belangenbehartiging door claimstichtingen gewaarborgd? kantoornieuws 07 - 12 - 2015 Maaike Faber in dienst Maaike Faber per 1-12-2015 in dienst bij Wijn & Stael Advocaten juridisch nieuws 03 - 12 - 2015 ABN AMRO schond zorgplicht Hoge Raad: zorgplicht ABN AMRO jegens door Van den Berg gedupeerde belegger juridisch nieuws 02 - 12 - 2015 Eurocommerce Accountant Eurocommerce definitief geschrapt juridisch nieuws 11 - 11 - 2015 Meavita De OK stelt wanbeleid bij Meavita vast juridisch nieuws 05 - 11 - 2015 Reistijd Reistijd: arbeidstijd of rusttijd? juridisch nieuws 02 - 11 - 2015 Bestuurders in de zorg Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet verlenen goede zorg kantoornieuws 01 - 11 - 2015 Donatie VoorleesExpress Wijn & Stael steunt de VoorleesExpress juridisch nieuws 30 - 10 - 2015 Gevolgen WWZ Gevolgen WWZ bij doorstart na een faillissement juridisch nieuws 28 - 10 - 2015 Nieuwe klachtwet zorg Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen juridisch nieuws 26 - 10 - 2015 Incassokosten in B2B-relatie Twee relevante aspecten in uitspraak Hoge Raad incassokosten ondernemers juridisch nieuws 22 - 10 - 2015 Faillissement energiebedrijven Grote ondernemingen nu ook beschermd juridisch nieuws 21 - 10 - 2015 Faillissement vof en vennoten Faillissement vof betekent niet meer automatisch faillissement vennoten juridisch nieuws 06 - 10 - 2015 Herstructurering glastuinbouw Herstructurering van de noodlijdende glastuinbouw publicatie 05 - 10 - 2015 Aandeelhoudersregister Invoering Centraal Aandeelhoudersregister en UBO-register is in zicht kantoornieuws 18 - 09 - 2015 Wijn & Stael Besturendag Eerste Wijn & Stael Besturendag een groot succes juridisch nieuws 10 - 09 - 2015 Medisch specialisten Onjuiste fiscale advisering rond MSBD? In Het Nieuws 30 - 07 - 2015 Surseance Spyker geëindigd Spyker schuldenvrij na homologatie van het crediteurenakkoord kantoornieuws 24 - 07 - 2015 Seminar Zorg Goed bestuur & toezicht en aansprakelijkheid in de zorg juridisch nieuws 14 - 07 - 2015 Overtreding beheersverbod CV Hoge Raad gaat "om" juridisch nieuws 14 - 07 - 2015 Stedelijk ruimtegebruik Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling kantoornieuws 07 - 07 - 2015 Tour de France Op de Franse Tour bij Wijn & Stael publicatie 03 - 07 - 2015 Onteigening De benoeming van deskundigen in onteigeningsprocedures In Het Nieuws 02 - 07 - 2015 Best Young Professionals Law Ida Lintel in Top 10 Best Young Professionals Law 2015 In Het Nieuws 25 - 06 - 2015 Cycle Stores Holland Faillissement Cycle Stores Holland juridisch nieuws 22 - 06 - 2015 Integrale bekostiging Nieuwe inzichten dwingen tot heroverweging kantoornieuws 15 - 06 - 2015 Hockeytoernooi Wijn & Stael doet mee aan hockeytoernooi JSVU publicatie 01 - 06 - 2015 Misleidende mededelingen De regels uit het World Online-arrest en de toets van art. 5:58 en 5:59 Wft juridisch nieuws 21 - 05 - 2015 Wet Normering Topinkomens Wijzigt tijdelijke andere baan de positie van een topfunctionaris? kantoornieuws 23 - 04 - 2015 Seminar WWZ Wet werk en zekerheid, de overgang naar het nieuwe stelsel juridisch nieuws 22 - 04 - 2015 Recht van reclame Het recht van reclame van de leverancier van roerende zaken publicatie 17 - 04 - 2015 Oplevering in goede staat? Wat wordt verstaan onder oplevering 'in goede staat' van het gepachte? juridisch nieuws 16 - 04 - 2015 Huur roerende zaken Artikel 39 Fw geldt ook voor de huur van roerende zaken juridisch nieuws 06 - 04 - 2015 Nakoming dwangsomveroordeling Wanneer is het onmogelijk om aan de hoofdveroordeling te voldoen? publicatie 02 - 04 - 2015 De nieuwe Huisvestingswet 2014 Per 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet 2014 in werking getreden publicatie 24 - 03 - 2015 Failliet of fast forward? Een analyse van de pre-pack in de praktijk juridisch nieuws 17 - 03 - 2015 Afschaffing exequatur Afschaffing exequatur in nieuwe Europese Verordening In Het Nieuws 12 - 03 - 2015 Miel Bogaerts Prijs Jordy Hurenkamp wint Miel Bogaerts Prijs juridisch nieuws 10 - 03 - 2015 Bestuurdersaansprakelijkheid Onder welke omstandigheden kan de aantredende bestuurder zich disculperen? juridisch nieuws 26 - 02 - 2015 Energielabel (Nog) geen bestuurlijke boete bij ontbreken energielabel publicatie 20 - 02 - 2015 Toekomstige vorderingen? Vorderingen van leden van een coöperatie: bestaand of toekomstig? juridisch nieuws 20 - 02 - 2015 Goed bestuur in de zorg Goed bestuur in de zorg: "Niet te vatten in afvinklijstjes" kantoornieuws 16 - 02 - 2015 Seminar Aansprakelijkheid Voorkoming en bescherming bestuurders- en commissarisaansprakelijkheid In Het Nieuws 10 - 02 - 2015 Overeenstemming V&D bereikt Spannende onderhandelingen succesvol afgerond publicatie 05 - 02 - 2015 Stil pandrecht Onder eigendomsvoorbehoud geleverd teeltsysteem is toekomstige zaak juridisch nieuws 22 - 01 - 2015 Enquêterecht Zorg Nieuwe uitspraak enquêterecht bij zorginstellingen kantoornieuws 22 - 01 - 2015 Lisette de Zwart in dienst Lisette de Zwart in dienst bij Wijn & Stael Advocaten juridisch nieuws 16 - 01 - 2015 Arbeidsrecht Positie payrollwerknemer bij ontslag per 1 januari 2015 gewijzigd juridisch nieuws 16 - 01 - 2015 Nadere regelgeving WWZ Loonbegrip aanzegvergoeding en transitievergoeding vastgesteld juridisch nieuws 15 - 01 - 2015 Bankgarantie Inroepen bankgarantie juridisch nieuws 14 - 01 - 2015 Nieuwe wet executieveilingen Nieuwe wet voor transparantie en toegankelijkheid van executieveilingen juridisch nieuws 13 - 01 - 2015 Grens enquêterecht Een grens aan het ‘economisch belang’ in het enquêterecht publicatie 13 - 01 - 2015 Eliminatie bestemmingsplan? Wel of niet het bestemmingsplan elimineren? publicatie 12 - 01 - 2015 Pre-pack in faillissement Stop met de pre-pack kantoornieuws 12 - 01 - 2015 Afscheid Gerard Snijders Gerard Snijders legt praktijk neer In Het Nieuws 18 - 12 - 2014 Procedure tegen DSB Koen Rutten staat DSBdepositos bij in procedure tegen DSB kantoornieuws 12 - 12 - 2014 Start cassatiepraktijk In cassatie met Wijn & Stael publicatie 11 - 12 - 2014 Pacht en aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor een gebrek publicatie 11 - 12 - 2014 Wcam in faillissement De curator, de Wcam en de redelijkheid van de vergoeding publicatie 11 - 12 - 2014 Keuzerecht van de curator Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie juridisch nieuws 01 - 12 - 2014 Borgstelling Vernietigen van een borgovereenkomst door echtgenoot juridisch nieuws 01 - 12 - 2014 Financiering ziekenhuizen Integrale Bekostiging: veel onzekerheid met grote gevolgen juridisch nieuws 21 - 11 - 2014 Ontslagrecht Nieuwe ontslagvolgorde in de zorg per 11 november 2014 In Het Nieuws 04 - 11 - 2014 Tourstart 2015 Tourstart 2015 langs de Maliesingel: Lars Boom verkent het parcours publicatie 31 - 10 - 2014 Akkoord van Spelderholt Nederlands pachtrecht vernieuwd conform akkoord pachters en verpachters In Het Nieuws 28 - 10 - 2014 Bewonersgeschil Onrechtmatige blokkade toegangsweg In Het Nieuws 20 - 10 - 2014 Beleggersclaim Imtech Wijn & Stael staat belangenorganisatie gedupeerde beleggers Imtech bij In Het Nieuws 14 - 10 - 2014 Tuchtrecht accountants Uitspraak Accountantskamer in klachtprocedure curatoren Econcern juridisch nieuws 07 - 10 - 2014 Managementovereenkomst Einde bestuurderschap, ook einde managementovereenkomst? juridisch nieuws 07 - 10 - 2014 Faillissement Eigen aangifte van een lege rechtspersoon? Niet zonder risico! juridisch nieuws 07 - 10 - 2014 ZZP’er Arrest Hof: ZZP’er in de gezondheidszorg is zelfstandig ondernemer In Het Nieuws 07 - 10 - 2014 Boetes ACM-boetes aan oud-directeuren van Greenchoice vernietigd door CBb juridisch nieuws 02 - 10 - 2014 Vergunningen Tijdelijke bouwwerken en tijdelijk gebruik eenvoudiger te realiseren publicatie 30 - 09 - 2014 Huurrecht bedrijfsruimte Bescherming van de huurder bij renovatie bedrijfsruimte? In Het Nieuws 03 - 09 - 2014 JH van der Velden bij RTL4 Over de kandidatuur van minister Timmermans in Brussel kantoornieuws 01 - 09 - 2014 Lara Veenstra in dienst Lara Veenstra in dienst bij Wijn & Stael Advocaten juridisch nieuws 14 - 08 - 2014 Arbitragerecht De modernisering van het arbitragerecht juridisch nieuws 12 - 08 - 2014 Nieuwe economische dragers Belangrijke uitspraak Pachthof publicatie 12 - 08 - 2014 Aanbesteding bij doorstart Aanbestedingsrechtelijke beperkingen bij een doorstart juridisch nieuws 22 - 07 - 2014 Wet Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid nu ook aangenomen door de Eerste Kamer publicatie 03 - 06 - 2014 Burgerlijk procesrecht Nieuwe druk geactualiseerd naar aanleiding van wetswijzigingen In Het Nieuws 03 - 06 - 2014 Willem Jan van Andel Puinruimer van slecht geleide bedrijven publicatie 21 - 05 - 2014 Pacht en faillissement Gevolgen van een faillissement van pachter en verpachter publicatie 20 - 05 - 2014 Sleutelen aan de pacht Een gemiste kans publicatie 15 - 05 - 2014 Asbest Welke gevolgen heeft de aanwezigheid van asbest voor huurder en verhuurder? kantoornieuws 05 - 05 - 2014 Aanbeveling Wijn & Stael In Chambers en Legal 500 juridisch nieuws 01 - 05 - 2014 Ambtenaren Wetsvoorstel normalisering rechtspositie aangenomen door Tweede Kamer juridisch nieuws 01 - 05 - 2014 ZZP'er in de zorg De positie van de ZZP'er in de gezondheidszorg juridisch nieuws 30 - 04 - 2014 Goed bestuur en toezicht Gedragscodes en wetsvoorstel helpen bij integer bestuur juridisch nieuws 26 - 04 - 2014 Aanbestedingen Clusteren en splitsen in het aanbestedingsrecht juridisch nieuws 22 - 04 - 2014 Piramidespel De dupe van een beleggingsfraude in de vorm van een piramidespel? juridisch nieuws 27 - 03 - 2014 Faillissementsfraude Minister wil rol curator in opsporen fraude vergroten juridisch nieuws 14 - 03 - 2014 Algemene voorwaarden Informatieplicht bij hanteren van algemene voorwaarden juridisch nieuws 11 - 03 - 2014 Retentierecht en huur De gevolgen van het retentierecht in huursituaties In Het Nieuws 10 - 03 - 2014 Wijn & Stael bij Kassa Zijn bestuurders aansprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon? juridisch nieuws 07 - 03 - 2014 Wet Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer kantoornieuws 24 - 02 - 2014 Workshop onroerend goed Leegstand of tijdelijke verhuur? publicatie 13 - 02 - 2014 Dividendbeleid KLM onderzocht Ondernemingskamer stelt onderzoek in publicatie 11 - 02 - 2014 'Stille curator' Advocaten kritisch over wetsvoorstellen ‘stille curator’ publicatie 23 - 01 - 2014 Persoonlijk gebruik De verplichting tot persoonlijk gebruik van het gepachte juridisch nieuws 20 - 01 - 2014 Warmtewet Warmtewet heeft consequenties voor verhuurders In Het Nieuws 09 - 01 - 2014 Interview NRC 'Dit is niet het laatste boekhoudschandaal' kantoornieuws 09 - 01 - 2014 Bestuurswisseling Patricia Kleijn nieuw bestuurslid, Henk Pasman voorzitter juridisch nieuws 11 - 12 - 2013 Faillissement Econcern 11e verslag en onderzoeksverslag curatoren gepubliceerd publicatie 26 - 11 - 2013 Wel of geen pacht? Wanneer is er sprake van een pachtovereenkomst? juridisch nieuws 21 - 11 - 2013 Wijziging Leegstandswet Sinds 1 juli 2013 mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verruimd juridisch nieuws 05 - 11 - 2013 Goed toezicht kost tijd Aansprakelijkheidsrisico's niet in verhouding tot beloning juridisch nieuws 31 - 10 - 2013 Ketenbepaling contracten Ketenbelang niet buiten werking door uitspraak Gerechtshof Den Bosch kantoornieuws 31 - 10 - 2013 Slotervaartziekenhuis Van Andel als onderzoeker aangesteld door Ondernemingskamer juridisch nieuws 31 - 10 - 2013 Stille curator Wettelijk kader voor beoogd curator kantoornieuws 31 - 10 - 2013 Seminar arbeidsrecht 21 en 23 januari: Actualiteiten arbeidsrecht juridisch nieuws 30 - 10 - 2013 Beroep op recessie? Onvoorziene omstandigheden streng getoetst door rechter juridisch nieuws 29 - 10 - 2013 Claim Q-koorts lijkt kansloos Succesvolle schadeclaim vrijwel onmogelijk juridisch nieuws 28 - 10 - 2013 Loondoorbetaling Passende arbeid = bedongen arbeid? Opnieuw 104 weken doorbetalen publicatie 28 - 10 - 2013 Vleesfraude Inzetbaarheid productenaansprakelijkheid publicatie 26 - 10 - 2013 Pachtovereenkomst opzeggen Het aanvullen van opzeggingsgronden bij pacht publicatie 25 - 10 - 2013 Faillissement en de cloud Cloud computing in faillissement en surseance juridisch nieuws 25 - 10 - 2013 Claim gedupeerden DSB voor DNB DNB aansprakelijk voor schade uit faillissement DSB juridisch nieuws 24 - 10 - 2013 Herfstakkoord Arbeidsrechtelijke consequenties kantoornieuws 21 - 10 - 2013 Kennismaking Wijn & Stael Spannende Masterclass op vrijdag 22 november 2013 publicatie 01 - 10 - 2013 Curator en informatie Informatieverschaffing door de curator in faillissement publicatie 01 - 10 - 2013 Variabele rente Informatieplicht samenstelling variabele rente hypothecaire krediet kantoornieuws 30 - 09 - 2013 Singelloop Utrecht Wijn & Stael liep mee in 63ste Singelloop publicatie 16 - 09 - 2013 Wanbeleid Raad van commissarissen verantwoordelijk voor wanbeleid bij Van der Moolen publicatie 15 - 08 - 2013 Onteigening Het minnelijk overleg voorafgaand aan onteigening publicatie 01 - 08 - 2013 Overeenkomst en boedelschulden Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden publicatie 25 - 07 - 2013 Aspecten van agrarisch recht Kernvraag evaluatie pacht anders definiëren publicatie 20 - 06 - 2013 (Landbouw)subsidie Wordt toegekende subsidie teruggevorderd na faillissement? kantoornieuws 18 - 06 - 2013 Symposium Wijn & Stael Hebben boeren nog pachtbescherming nodig? publicatie 06 - 06 - 2013 Bodemrecht Uitzondering op de verplichting om mededeling aan de Ontvanger te doen publicatie 03 - 06 - 2013 Vergunningvrij bouwen Toetsen aan bestemmingsplan nodig? publicatie 13 - 05 - 2013 Huurder en faillissement De rol van de huurder in het faillissement van de verhuurder juridisch nieuws 19 - 04 - 2013 Sociaal Akkoord Wezenlijke wijzigingen ten opzichte van ‘Bruggen slaan’ publicatie 15 - 04 - 2013 De separatist Rechtsuitoefening in de zin van art. 58 lid 1 Fw In Het Nieuws 19 - 03 - 2013 Einde aan asbestgeschil Schikking getroffen in asbestzaak voormalig Provinciehuis Utrecht juridisch nieuws 18 - 03 - 2013 Beperking betalingsachterstand Nieuwe wet per 16/3/13 leidt tot snellere betaling goederen of diensten juridisch nieuws 14 - 03 - 2013 Kennelijk onredelijk ontslag Schadevergoeding in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure juridisch nieuws 11 - 03 - 2013 Wet cliëntenrechten zorg Wcz definitief van de baan, herziening klachtrecht krijgt prioriteit juridisch nieuws 07 - 03 - 2013 Bodemrecht fiscus nieuwe stijl Ingrijpende wetswijziging bemoeilijkt financierbaarheid ondernemingen juridisch nieuws 21 - 02 - 2013 Aanbestedingswet 1 april 2013 Nieuwe Aanbestedingswet treedt op 1 april a.s. in werking publicatie 31 - 01 - 2013 Windturbines en woningen Afstandseis tussen windturbine en woning geldt niet altijd kantoornieuws 30 - 01 - 2013 Workshop Aanbestedingsrecht Wijzigingen in Aanbestedingswet 2012 besproken In Het Nieuws 29 - 01 - 2013 Uitspraak asbest provinciehuis Vonnis van kort gedingrechter in hoger beroep bekrachtigd juridisch nieuws 04 - 01 - 2013 Aanspraak op WW-uitkering Korting op fictieve opzegtermijn na ontbinding afgeschaft In Het Nieuws 20 - 12 - 2012 Kort geding NVZD Else Loes Pasma geïnterviewd door de Volkskrant publicatie 20 - 12 - 2012 Zorgplicht banken De bijzondere zorgplicht van banken bij het afsluiten van renteswaps juridisch nieuws 06 - 12 - 2012 Energieprestatiecertificaten Voorlopig toch geen strengere regels energielabels In Het Nieuws 29 - 11 - 2012 Media-aandacht asbestgeschil Kort geding over asbestsanering voormalig Provinciehuis juridisch nieuws 26 - 11 - 2012 Sociaal plan en ouderen Kan de ontslagvergoeding van een oudere werknemer worden gemaximeerd? kantoornieuws 22 - 11 - 2012 De Verleiders & Iedereen Liegt Verleidingen in het bedrijfsleven juridisch nieuws 15 - 11 - 2012 Huur winkelruimte Nieuw ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte juridisch nieuws 15 - 11 - 2012 Transparantie ANBI-stichtingen Convenant voor beter toezicht en transparantie bij goededoelstichtingen juridisch nieuws 14 - 11 - 2012 Wet Normering Topinkomens Wet Normering Topinkomens (WNT) treedt 1 januari 2013 in werking juridisch nieuws 08 - 11 - 2012 Melding betalingsonmacht Betalingsonmacht belastingen en (pensioen)premies melden: wanneer en wie? publicatie 06 - 11 - 2012 Huur en faillissement Toerekening van betaling onder een bankgarantie publicatie 05 - 11 - 2012 Crisis, what crisis? Column door Jan Henk van der Velden juridisch nieuws 01 - 11 - 2012 Bestuur en toezicht One-tier board ingevoerd, art. 2:9 BW en tegenstrijdig belang aangepast juridisch nieuws 30 - 10 - 2012 Wijzigingen ontslagrecht Regeerakkoord 'Bruggen slaan' leidt tot ingrijpende wijzigingen publicatie 11 - 10 - 2012 Proefschrift De overeenkomst in het insolventierecht juridisch nieuws 01 - 10 - 2012 Wetswijziging Flex-BV Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht juridisch nieuws 24 - 09 - 2012 Vakantiedagen anno 2012 Opbouw, opname en verval in de praktijk publicatie 28 - 08 - 2012 Schade aandeelhouders Vordering op vennootschap na misleidende financiële verslaggeving? publicatie 27 - 08 - 2012 Hoogst toelaatbare pachtprijs Herziening pachtprijs voor agrarische bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen juridisch nieuws 19 - 07 - 2012 Buitengerechtelijke kosten Nieuwe regeling buitengerechtelijke kosten juridisch nieuws 18 - 07 - 2012 Regels energielabels strenger Per 1 januari 2013 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen juridisch nieuws 17 - 07 - 2012 Pachtprijzen Per 1 juli 2012 zijn de pachtprijzen gewijzigd juridisch nieuws 16 - 07 - 2012 Vereniging DSBdepositos Vereniging DSBdepositos weer in het gelijk gesteld kantoornieuws 12 - 06 - 2012 Seminars Arbeidsrecht succes Relaties bijgepraat over Reorganisatie en Sociaal Plan publicatie 01 - 06 - 2012 Bestemmingswijziging? Bestemming pachtobject niet te wijzigen zonder toestemming verpachter publicatie 01 - 06 - 2012 Doorlevering Nakoming van overeenkomsten tijdens faillissement juridisch nieuws 24 - 05 - 2012 Faillissement van de werkgever Beantwoording van enkele veelgestelde vragen van werknemers kantoornieuws 13 - 05 - 2012 Wijn & Stael sportief Hockey, hardlopen en voetbal publicatie 08 - 05 - 2012 Het topje van de ijsberg Column door Jan Henk van der Velden publicatie 03 - 05 - 2012 Showroommodellen Hoge Raad oordeelt: showroommodellen zijn geen bodemzaken juridisch nieuws 26 - 04 - 2012 Beloning en vertrekregelingen Wettelijke normering beloning en vertrekregelingen (semi)publieke sector publicatie 24 - 04 - 2012 Vragen over pacht Preadvies voor de jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht 2012 juridisch nieuws 17 - 04 - 2012 Transformatie van kantoren Vereenvoudigd door het Bouwbesluit 2012 kantoornieuws 05 - 04 - 2012 Belangstelling studenten Wijn & Stael actief op Bedrijven- en Gesprekkendag juridisch nieuws 03 - 04 - 2012 Schade ZZP-er Aansprakelijkheid opdrachtgever voor schade ZZP-er juridisch nieuws 30 - 03 - 2012 Vergoeding vakantiedagen De Staat gehouden tot vergoeding vakantiedagen arbeidsongeschikte werknemer juridisch nieuws 16 - 03 - 2012 65-jarige werknemers Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen… werkgevers opgelet! publicatie 06 - 03 - 2012 Raad van commissarissen Intensief toezicht maakt van RvC geen feitelijk beleidsbepaler kantoornieuws 01 - 03 - 2012 Seminars groot succes Grote belangstelling voor seminar Huurrecht juridisch nieuws 27 - 02 - 2012 Exhibitieplicht Wetsvoorstel tot verruiming en verduidelijking exhibitieplicht juridisch nieuws 23 - 02 - 2012 Ondernemen in crisistijd 5 Tips voor het rechtsgeldig overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud juridisch nieuws 23 - 02 - 2012 Schriftelijkheidsvereiste Particuliere verkoper woning mag beroep doen op schriftelijkheidsvereiste juridisch nieuws 20 - 02 - 2012 Verzamelpandakte rechtsgeldig Hoge Raad oordeelt over rechtsgeldigheid pandrecht op debiteurenvorderingen kantoornieuws 13 - 02 - 2012 Workshop Recht Giving Back Leerlingen Giving Back bezoeken Wijn & Stael juridisch nieuws 09 - 02 - 2012 Showroommodellen en bodemrecht Hoge Raad: showroommodellen vallen niet onder het fiscaal bodem(voor)recht In Het Nieuws 08 - 02 - 2012 2e druk & 4 sterren Volkskrant Boek 'Iedereen liegt' over liegladder veel media-aandacht juridisch nieuws 02 - 02 - 2012 Geen portretrecht op stem Stemopname, gebruikt voor navigatiesysteem, valt niet onder portretrecht publicatie 02 - 02 - 2012 Buitensporige verplichting? Grondkamer oordeelt over bepalingen in geliberaliseerde pachtovereenkomst juridisch nieuws 12 - 01 - 2012 Huurverhoging Mogelijk extra huurverhoging per juli 2012 juridisch nieuws 12 - 01 - 2012 Contract jonge werknemers Contracten voor bepaalde tijd voor werknemers jonger dan 27 jaar In Het Nieuws 09 - 01 - 2012 Puinruimer na faillissement Noor Zetteler als curator (NRC 20-12-11) juridisch nieuws 02 - 01 - 2012 Ragetlie-regel Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? publicatie 02 - 01 - 2012 Crisis- en herstelwet Heeft de wet gezorgd voor versnelling bouw- en infrastructuurprojecten? kantoornieuws 01 - 01 - 2012 Koen Rutten partner Koen Rutten wordt partner bij Wijn & Stael publicatie 22 - 12 - 2011 Productenaansprakelijkheid Productenaansprakelijkheid binnen de agrarische sector juridisch nieuws 20 - 12 - 2011 Pensioenontslag Eindigt arbeidsovereenkomst bij bereiken 65-jarige leeftijd? publicatie 19 - 12 - 2011 Breng aantal pachtkamers terug Maatregelen nodig om kennis en ervaring over pacht te waarborgen publicatie 06 - 12 - 2011 Onvermijdelijk faillissement Financiële situatie landen beschouwd vanuit het faillissementsrecht juridisch nieuws 06 - 12 - 2011 Welstandscommissies Binnenkort keuze aan B&W, op termijn definitief afgeschaft juridisch nieuws 01 - 12 - 2011 Verlengen abonnementen Stilzwijgend verlengen abonnementen en lidmaatschappen niet meer mogelijk juridisch nieuws 28 - 11 - 2011 Het enquêterecht wordt herzien Toegangsprocedure aangepast en andere wijzigingen publicatie 24 - 11 - 2011 Aansprakelijkheid DNB Zet aansprakelijkheid van DNB niet overboord juridisch nieuws 23 - 11 - 2011 Zieke werknemers Gaat een zieke werknemer mee over bij een overgang van onderneming? kantoornieuws 03 - 11 - 2011 Masterclass 2011 Schrijf je nu in! juridisch nieuws 28 - 10 - 2011 Huisrecht krakers Hoge Raad: strafrechtelijke ontruiming van een kraakpand pas na kort geding juridisch nieuws 19 - 10 - 2011 Wijziging puntenstelsel Huurprijs zelfstandige woonruimte juridisch nieuws 27 - 09 - 2011 Wijzigen monumenten Vergunningvrij aanpassen van monumenten publicatie 27 - 09 - 2011 Enquêterecht in de zorg Machtspositie clientenraad versterkt juridisch nieuws 12 - 09 - 2011 Personenvennootschappen Wetsvoorstel ingetrokken; maatschap, CV en VOF blijven bestaan juridisch nieuws 12 - 09 - 2011 Aanbesteding woningcorporaties Europese aanbestedingsplicht maatschappelijk vastgoed vervalt publicatie 01 - 09 - 2011 Bestuurdersaansprakelijkheid Informatie voor bestuurders bij culturele instellingen publicatie 29 - 08 - 2011 Column De juiste snaar Jan Henk van der Velden over onorthodoxe aanpak geschil website juridisch nieuws 18 - 07 - 2011 Rechtbank veroordeelt ABN Amro Bank in de fout in zaak rond belegger Van den Berg juridisch nieuws 15 - 07 - 2011 Uitvoeringsregeling pacht Wijziging Uitvoeringsregeling pacht per 1 juli 2011 juridisch nieuws 05 - 07 - 2011 Competentiegrens kantonrechter Wijziging competentiegrens kantonrechter juridisch nieuws 04 - 07 - 2011 Enquêterecht in de zorg Bestuurlijke impasses in de gezondheidszorg juridisch nieuws 01 - 07 - 2011 Mediation wettelijk geregeld Alternatieve geschilbeslechting in de wet vastgelegd juridisch nieuws 30 - 06 - 2011 Achtergestelde deposito's Vereniging DSBdepositos wint rechtszaak tegen DNB publicatie 30 - 06 - 2011 Bouwen zonder vergunningen Vergunningvrij bouwen onder de Wabo publicatie 27 - 06 - 2011 De status van showroommodellen Zijn showroommodellen bodemzaken in de zin van de Invorderingswet? kantoornieuws 21 - 06 - 2011 Utrechtse Vastgoed Zomerborrel Wijn & Stael organiseert Utrechtse Vastgoed Zomerborrel op 29 juni 2011 juridisch nieuws 16 - 06 - 2011 Huur en faillissement Wel of geen schadevergoeding bij tussentijdse beeindiging huurovereenkomst? publicatie 01 - 06 - 2011 Schadevergoeding Beëindiging van de huurovereenkomst in het faillissement van de huurder juridisch nieuws 31 - 05 - 2011 Vakantiedagen Verval wettelijke vakantiedagen en opbouw vakantie door zieke werknemers In Het Nieuws 28 - 05 - 2011 Parttime partnerschap Noor Zetteler geïnterviewd door het Financieele Dagblad publicatie 26 - 05 - 2011 Column Privacy is Privacy Jan Henk van der Velden over grenzen bij inbreuk maken op de privacy juridisch nieuws 23 - 05 - 2011 Procedures bij onteigening Overschrijding procestermijnen kan vonnis onaantastbaar maken publicatie 02 - 05 - 2011 Beeindiging pachtovereenkomst Bijzondere voorwaarde voor tussentijdse beeindiging toelaatbaar? publicatie 02 - 05 - 2011 Netwerk op verpacht perceel Opstalrechten op een verpacht agrarisch perceel juridisch nieuws 15 - 04 - 2011 Wet kraken en leegstand Ontruiming blijft mogelijk maar rechtsbescherming krakers wordt vergroot publicatie 04 - 04 - 2011 Einde pachtovereenkomst Beeindigen pachtovereenkomst wegens niet-agrarische bestemming publicatie 04 - 04 - 2011 Bouwen zonder vergunningen Vergunningvrij bouwen onder de Wabo, ook voor agrarische complexen juridisch nieuws 02 - 04 - 2011 Vereniging van Eigenaars Gemeenten krijgen meer invloed op besluitvorming VvE juridisch nieuws 15 - 03 - 2011 Staatssteun voor corporaties Woningcorporaties moeten maatschappelijk vastgoed aanbesteden publicatie 10 - 03 - 2011 Burgerlijk procesrecht Rechter, advocaat en gerechtsdeurwaarder publicatie 02 - 03 - 2011 Ontslagvergoedingen beperkt Else Loes Pasma in FD over nieuwe wet bezoldiging topfunctionarissen publicatie 15 - 02 - 2011 Pachtprijs bedrijfsgebouw Herziening van de pachtprijs volgens het Pachtprijzenbesluit juridisch nieuws 15 - 02 - 2011 Beloning topfunctionarissen Wetsvoorstel bezoldiging en afvloeiingsregeling top publieke sector kantoornieuws 14 - 02 - 2011 Wijn & Stael en Giving Back 17 scholieren van Stichting Giving Back hebben workshop Recht gevolgd publicatie 10 - 02 - 2011 Faillissement en beslag Hoe verhouden faillissement en beslag en executie zich tot elkaar? juridisch nieuws 10 - 02 - 2011 Collectief ontslag in beweging Raadpleging vakbonden verplicht door Wet melding collectief ontslag In Het Nieuws 04 - 01 - 2011 Wijn & Stael in New York Times Hoofdrol voor ons kantoor in publicatie over carriere en parttime werk publicatie 02 - 01 - 2011 Column Kort maar krachtig Jan Henk van der Velden over krachtige opmerking client in rechtbank juridisch nieuws 01 - 11 - 2010 Arbeidsvoorwaarden en overname Uitbesteed personeel behoudt rechten en verplichtingen bij overname juridisch nieuws 15 - 10 - 2010 Klachtplicht Hoe en wanneer dient geklaagd te worden over een gebrekkige prestatie juridisch nieuws 01 - 10 - 2010 Aanbesteden volgens VNG Model Modelregels voor aanbestedingen onder Europese drempel komen eind 2011 juridisch nieuws 01 - 07 - 2010 Aansprakelijkheid vennootschap Vrijwaring en D&O verzekering bij claims tegen bestuurders publicatie 01 - 01 - 2010 Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement publicatie 01 - 06 - 2009 Dwangcrediteuren Dwangcrediteuren, paritas creditorum en de continuïteit van de onderneming